2015-10-22

Helsinki, Finlandia

Targi Książki w Helsinkach. Zapraszamy na nasze stoisko 6H66. To kolejny punkt z realizowanego przez nas programu: Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1 Paszport do eksportu dofinansowywane przez UE.