inSite

InSite Prepress Portal: element systemu informatycznego umożliwiający klientowi przy pomocy przeglądarki internetowej przesyłanie prac, podgląd po zinterpretowaniu (w tym podgląd z możliwością pomiaru kolorystycznego, sprawdzenia wymiarów i separacji barw), akceptacji, odrzucenie pojedynczej strony, podmiany pojedynczej strony.

Firma otrzymująca konto w naszym systemie ma możliwość zakładania swoich użytkowników, którym może przypisać konkretne role i uprawnienia: przesłanie pracy, podgląd, akceptacja.

System rejestruje każde zdarzenie, powiadamiając o nim uprawnione osoby, eliminując w ten sposób ręczne przesyłanie maili.